afro_bohemia.jpgoplzz_vertikalni1.jpg, 37kB

Dnem 1. 1. 2013 byla zahájena realizace projektu

„Rozvoj specifických dovedností zaměstnanců pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti AFRO - BOHEMIA s.r.o.“

Projekt bude probíhat do 31. 10. 2014

Potřeby cílové skupiny, resp. podskupin projektu jsou identifikovány na základě analýzy vzdělávacích potřeb zaměstnanců v oboru vakuové a vysílací techniky a rozhovorů s řídicími zaměstnanci. Navržená témata vzdělávacích modulů v rámci projektu (viz příloha 8) - jejich věcná náplň, rozsah a délka studia - mají za cíl tyto potřeby uspokojit a pokud možno odstranit bariéry, které vzdělávání dosud bránily.

Ve dnech 10. 7. – 13. 7. 2012 proběhlo dotazníkové šetření mezi zaměstnanci společnosti AFRO-BOHEMIA s.r.o. zapojených do výzkumu, prodeje a výroby produktů mikrovlnné a vysílací techniky. Šetření bylo doplněno i rozhovory s řídicími zaměstnanci jednotlivých oddělení. Celkem bylo osloveno 17 zaměstnanců společnosti včetně řídicích pracovníků. Odpovědi byly také konfrontovány s názory vedení společnosti.

Z dynamického vývoje oboru mikrovlnné a vysílací techniky vyplývá, že v nadcházejících letech nastane situace, kdy dojde k nedostatku odborně vzdělaných lidských zdrojů, neboť jejich zaškolení je náročné a trvá značně dlouhou dobu. Nejen společnosti AFRO-BOHEMIA s.r.o. hrozí nedostatek odb. pracovníků a pracovníků výzkumu, kteří by byli schopni nejen rutinně obsluhovat komplikované přístroje, ale především vyvíjet nové produkty a technologie. Vzniklo by tak nebezpečí zaostávání za zbytkem vyspělé Evropy, neboť vývoj oboru jde neuvěřitelným tempem kupředu.

Společnost neustále rozšiřuje své produktové portfolio a proniká na nové trhy. Spolu s optimalizací procesů ve společnosti a pro rozšířenou potřebu spolupráce s VŠ a AV ve vývoji je potřeba nové i stávající zaměstnance neustále vzdělávat a prohlubovat jejich specifické znalosti.

Školené profese absolvují výuku v pěti školících modulech. Půjde o následující moduly - Měření a materiály pro mikrovlnné technologie, Mikrovlnná technika, Výkonové mikrovlnné generátory, VaV školení, Obecné vzdělávání.

Samostatnými aktivitami projektu je zpracování metodik a komplexní školící dokumentace pro jednotlivé předměty školení.

budoucnost.jpg, 16kB

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

© Afro-Bohemia s.r.o.