afro_bohemia.jpgoplzz_vertikalni1.jpg, 37kB

Afro-Bohemia s.r.o.

„Rozvoj specifických dovedností zaměstnanců pro zvýšení konkurenceschopnosti společnosti AFRO - BOHEMIA s.r.o.“

CZ.1.04/1.1.04

Společnost Afro-Bohemia s.r.o.

AFRO - BOHEMIA s.r.o. působí v high-tech oboru mikrovlnné techniky, průmyslových vysokofrekvenčních aplikací a vysílací techniky, využívaných v radiolokační a navigační technice, lékařských přístrojích, generátorech vysokofrekvenčního elektromagnetického pole na průmyslový ohřev, vědeckých aplikacích, urychlovačích částic i satelitní technice. V ČR nemáme přímého konkurenta.

Hrozící nedostatek odb. pracovníků, potřeba zvýšení specif. znalostí zaměstnanců ve vztahu k dynamickému rozvoji společnosti (rozšiřování výzkumu a vývoje, výroby, nábor nových zaměstnanců, nové trhy) a technologickému posunu oboru, zajištění dostatečné zastupitelnosti a srovnatelné úrovně kvalifikace zaměstnanců, nemožnost zajištění adekvátního vzdělávání externí formou v ČR, neúměrnost nákladů u školení v zahraničí a zejména vzdělávací potřeby zaměstnanců se staly základním impulsem pro vznik předloženého regionálního projektu, jehož předmětem je vytvoření komplexního programu vzdělávání CS 17 zaměstnanců v oboru mikrovlnné a vakuové techniky na pracovišti žadatele v Říčanech u Prahy, který postihne komplexní tematický rámec znalostí a dovedností v úzké návaznosti na praktické zaměření. Během 18 měsíců budou vytvořeny interní školicí materiály a proběhne 5 modulů zaměřených na měření a materiály pro mikrovlnné technologie, mikrovlnnou techniku, výkonové mikrovlnné generátory, VaV a obecné školení. Školení zajistí interní lektoři i externí dodavatelé. Organizaci pak 3členný realizační tým. Rozpočet činí 2 187 775,22 Kč, 19,63 % připadá na obecné vzdělávání. Projekt délkou i obsahem uspokojuje zájmy a potřeby CS (příloha 8), zároveň má přínos pro obor jako celek tím, že posiluje lidské zdroje v této oblasti, díky přístupu k high-tech technologiím a unikátnosti motivuje pracovníky, aby neopouštěli obor, a vytváří pro ně adekvátní podmínky. Je velmi nepravděpodobné, že by vyškolení pracovníci přešli ke konkurenci v ČR. Projekt je prioritou pro období let 2013-14.

Cíle projektu:

Cílová skupina:

budoucnost.jpg, 16kB

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

© Afro-Bohemia s.r.o.